ESPECTÁCULO DE RECORTES DE SAHAGÚN
 
 
 
 
 
Fotografías de Iván Pacho